<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Glædelig Jul og Godt Nytår!

Skrevet onsdag d. 19. december 2018

Kære Hjerteforeningen Hørsholms medlemmer,

Hermed en lille julehilsen. 

På gensyn 1. og 2. januar 2019 henholdsvis, begge dage kl. 14.00 på vore to hjertestier.

På bestyrelsens vegne
Inga Nielsen
Formand.