<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling for foreningsåret 2018

Skrevet onsdag d. 2. januar 2019

Indkaldelse til Generalforsamling i Hjerteforeningen Hørsholm.

Vedtægter for foreningen kan findes på foreningens hjemmeside i menuen øverst til højre.

Indkaldelse til Generalforsamling:

Tid: Fredag den 25. januar 2019 – klokken 21.00.

Sted: Selmersbo Aktivitetscenter, Selmersvej 13, 2970 Hørsholm.

Dagsorden:
1 Valg af dirigent for generalforsamlingen.
2. Formandens beretning for foreningsåret 2018.
3. Bestyrelsens fremlæggelse af regnskabet for foreningsåret 2018 til orientering.
4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne til behandling på dagsordenen skal være modtaget senest den 11. januar, og fremsendes skriftligt til:

Formand Inga Nielsen.
Per mail: inga_nielsen@paradis.dk
eller per brev til adressen:
Mikkelborg park 31, 1 tv.
2970 Hørsholm.

Kun medlemmer af Hjerteforeningen Hørsholm kan opstille som kandidat til bestyrelsen og kun medlemmer kan stemme ved generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Inga Nielsen, som genopstiller
Nina Clausen, som genopstiller
Inge-Lise Larsen, som nyopstiller
Flemming Bligaard Pedersen, som ikke genopstiller.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg:
Lis Andersen
Asger Schandorf Hansen