<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamlinger

Oversigt over Generalforsamlinger

___________________________________________________________________________________

Generalforsamling for foreningsåret 2017, afholdt torsdag den 25. januar 2018:

Ved samme lejlighed kunne lokalforeningen fejre sin 3 års fødselsdag.

Der deltog 35 medlemmer af Hjerteforeningen.

——————————————————————————————————————–

En ny Bestyrelse valgt:

Forsamlingen fulgte indstillingen fra den siddende bestyrelse, og valgte følgende bestyrelse, jf. vedtægterne, se også referatet fra Generalforsamlingen nedenfor:

 • Formand Inga Nielsen
 • Sekretær Lis Andersen
 • Webmaster Flemming Bligaard Pedersen
 • Ad hoc opgaver Nina Clausen
 • Ad hoc opgaver Asger Schandorf Hansen
20180205_160343 (2)

På billedet ses fra venstre: Inga, Flemming, Nina, Asger og Lis.

——————————————————————————————————————–
Referat af Cafémøde og Generalforsamlingen torsdag den 25 januar 2018 kl. 19-21:30:

Sted: Selmersbo Aktivitetscenter, Selmersvej 13, 2970 Hørsholm

Program
19:00 Velkomstdrink
19:15 Foredrag “med Sisyfos ombord” ved Henning Bøhm
20:30 Servering
21:00 Generalforsamling
21:30 Afslutning

Velkomst
Alle blev budt på et glas champagne som velkomstdrink.
Derefter bød formand Inga Nielsen alle hjertelig velkommen
til generalforsamling og 3 års fødselsdag.
Dejligt at se besøg fra regionen og kommunalbestyrelsen.

Velkommen til afdelingsleder Steffen Jørgensen fra
Hjerteforeningen. Steffen var jo min samarbejdspartner for 3 år
siden, ved oprettelse af Hjerteforeningen Hørsholm.
Til dig Steffen en varm tak for vores gode samarbejde.

Velkommen til aftenens foredrag med hjertepatient
Henning Bøhm. “Med Sisyfos ombord”. En hjertepatient med
4 blodpropper i hjertet inden for 1/2 år og kun 1/3 chance for,
at overleve. Ja, så købte han en sejlbåd drog af sted med kurs
mod U.S.A. og med sin kat som gast.
Et meget spændende foredrag.

Efter foredraget blev serveret lækkert smørrebrød – rød og
hvidvin samt kaffe og fødselsdagslagkage.

Generalforsamling:
Punkt 1.
Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog afdelingsleder Steffen Jørgensen
fra Hjerteforeningen som blev enstemmigt valgt og dagsorden
som var varslet i god tid blev godkendt.

Punkt 2.
Formandens beretning.
Vi har i dag 3 år på bagen – og vor anden generalforsamling.
Når jeg spoler tiden tilbage fra sidste års generalforsamling, er der sket en del.
Vi har i 2017 ikke ligget på den lade side.

Vi afholder bestyrelsesmøde den første tirsdag i hver måned – minus juni og juli,
hvor der holdes sommerferie.
På disse møder aftales, hvad vi fremadrettet skal afholde.

Hjertecafeer som afholdes en gang om måneden,
er blevet set med mine briller – meget
populær, med fulde huse hver gang.
På disse hjertecafeer har vi haft foredrag med de allerdygtigste
Hjertelæger – hjertekirurger og foredragsholder.
Det fortsætter fremadrettet.

Julecafeen er jo noget særligt, for den afholdes i bryllupssalen
med borgmester Morten Slotved og i 2017 havde vi hele
Danmarks Dario Campeotto  samt ved flygel Hørsholm
Musikskoles leder Oluf Hildebrandt.
Og duften af gløgg og æbleskiver.

På Hjertestien afholder vi Nytårsmarch fast nytårsdag kl. 14.00
med champagne og kransekage.
I år foregik det i silende regn og blæst, men alligevel var der over 40 personer mødt op.
Tråds det dårlige vejr, fik vi skålet og ønsket hinanden et godt nytår.
Til jer der var mødt op, vil jeg rette en varm tak.

Vedr. Hjertestien vil vi fremadrettet gøre mere ud af med gåture.
Motion er godt for hjertet.
Alene i Hørsholm indlægges om året 300 borger med hjerte-
karsygdomme.
Det må vi gøre noget ved.

Derfor har Hjerteforeningen Hørsholm motionshold på Søhus-
beliggende på Venlighedsvej –  hver torsdag kl. 14.00 til 15.00
Med træning af fysioterapeut  og derefter 1/2 times hyggelig
Samvær over en kop kaffe.
I 2017 foregik motionen på Sofielund, men fordelen ved, at
flytte  til Søhus er, at man kan komme og gå alle ugens dage og gøre brug af de forskellige maskiner.

Blodtryksmålinger i Matas  har vi deltaget i .
Det foregik i alle Hørsholms 3 butikker.
Det er et prisværdigt samarbejde – støt kvinders hjerter.
Hver eneste dag dør 16 kvinder af en hjertekarsygdom.
En million dansker har for højt blodtryk og omkring 30% ved
det ikke.
Det fortsætter fremadrettet.

Danmarks hjertestarterdag i oktober, blev afholdt i Menu på
Rungsted bytorv, med stor succes. Samtidig blev der målt
blodtryk.

Menu kongevejscentret er der afholdt blodtryksmåling og
Hjertestarterkursus.

Ugebladets medarbejder er der afholdt blodtryksmåling og
hjertestarterkursus.

Sofielunds frivillige er ligeledes blevet undervist i hjertestarter
og fået målt blodtryk.

4 timers hjertestarterkursus med diplom for Hørsholms borger,
har Hjerteforeningen Hørsholm overtaget fra kommunen. Udført på Louiselund af vor egen ekspert Niels Gamborg.

Kulturdagen på Ridebanen den 19 august 2017 deltog vi med
Blodtryksmåling og brugen af hjertestarter.
Vi er med igen i 2018.

Rejser til hjertepatienter til Mallorca i maj måned er nyt i 2018.
Se programmet på hjemmesiden. Mange er tilmeldt.

I december 2017 indstillede og hædrede årets livredder Ole
Bjerregaard for sin livreddende indsats af Poul Hedegaard.
Under fuld pressedækning. Meget bevægende fordi Ole
Bjerregaard selv er hjertepatient.

Året 2017 har samarbejdet med Hørsholm Kommune været
Fantastisk godt.
Borgmester Morten Slotved har fulgt Hjerteforeningen Hørsholm
fra dag et.
En mand jeg sætter stor pris på, han kommer altid når vi
kalder. Sådan er vor borgmester – det er en del af ham.
Derfor bringer jeg min varmeste tak for et dejligt samarbejde
til borgmester og hele Hørsholm kommune.

Landsindsamlingen den 30 april 2017 der deltog vi.
I Hørsholm indsamlede vi godt 32 tusind kroner. Vi kunne have
Brugt mange flere indsamler.

Derfor landsindsamlingen i 2018 som er søndag den 22 april
Er vi med igen og håber ved jeres hjælp, at kunne indsamle
et pænt beløb.
Jeg opfordre derfor mange til, at melde sig. Gør det allerede nu.
For sammen kan vi gøre det lidt bedre her i 2018.

Punkt 3.
Foreningens regnskab blev fremlagt til orientering.

Punkt 4.
Behandling af indkomne forslag .
Der var ikke indkommet nogen forslag.

Punkt 5.
Valg af bestyrelse.
Formand Inga Nielsen er valgt for 2 år og fortsætter.
Webmaster Flemming Bligaard Pedersen er valgt for 2 år og fortsætter.
Nina Clausen er valgt for 2 år og fortsætter.
Nadia Vesterdahl ønsker ikke genvalg.

Følgende nye blev valgt til bestyrelsen:
1. Asger Schandorff Hansen.
2. Lis Andersen.

Dirigenten godkendte bestyrelsen iflg. vedtægterne.

Punkt 6.
Eventuelt.
Formanden svarede på diverse spørgsmål fra medlemmer.

Dirigent Steffen Jørgensen  takkede for god ro og orden .

Derefter takkede formand Inga Nielsen dirigenten og ligeledes
En stor tak til Trille Larsen for bogføring, orden i bilag og bank,
At det stemmer overens.
Tak til Nadia for 3’års samarbejde og ønskede hende alt godt
fremadrettet.

Tak for valg og velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer.
Til bestyrelsen tak for godt samarbejde, håber det må
fortsætte i 2018.
Tak til alle jer der i aften er mødt op. Tusind tak for i kom.
På glædelig gensyn.
Kom godt hjem – pas godt på jer selv og hinanden.
Tak for en dejlig aften!

___________________________________________________________________________________

Generalforsamling for foreningsåret 2016:

En ny Bestyrelse valgt:

På generalforsamlingen den 25. januar 2017 blev der valgt en ny bestyrelse i Hjerteforeningen Hørsholm.

Forsamlingen fulgte indstillingen fra den siddende bestyrelse, og følgende blev genvalgt eller valgt for en periode på 2 år, jf. vedtægterne:

 • Formand Inga Nielsen
 • Sekretær Nadia Vesterdal
 • Instruktør Niels Gamborg Nielsen
 • Motionsansvarlig Birthe Werum Nilsson
 • Webmaster Flemming Bligaard Pedersen
 • Ad hoc opgaver Nina Clausen
IMG_4521

På billedet ses fra venstre: Flemming Nadia, Inga, Niels, Nina og Birthe.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

——————————————————————————————————————–
Referat af Generalforsamlingen onsdag den 25 januar 2017:

Sted: Selmersbo Aktivitetscenter, Selmersvej 13, 2970 Hørsholm

Der deltog 37 medlemmer af Hjerteforeningen.

Program
1. Velkomst v/ formand Inga Nielsen.

2. Foredrag v/ direktør for Karen Blixen Museet – Catherine Lefebvre,
som fortalte om Karen Blixens hjemkomst fra Afrika.

3. Spisning af let anretning.

4. Tale v/ borgmester Morten Slotved. Borgmesteren havde stor ros
til Hjerteforeningen Hørsholms arbejde – Det har været herligt, at se
hvordan foreningen de sidste to år har kunne støtte op om borgere
i Hørsholm med hjerte-karsygdomme og tilbyde f. eks. træning og
hjertecafeer efter de har været igennem et forløbsprogram på
Louiselund. Jeg håber, at det gode arbejde fortsætter samt det
gode samarbejde med os i kommunen.

Generalforsamlingen:
Punkt 1.
Valg af dirigent.
Martin Walsøe – frivilligkonsulent fra Hjerteforening blev enstemmigt
valg og dagsordenen, som var varslet i god tid godkendt.

Punkt 2.
Formandens beretning.
Den 25 januar 2015 blev Hjerteforeningen født.
Jeg må spole tiden tilbage til den 27 maj 2014, der begyndte jeg
samarbejdet med Hjerteforeningen om en oprettelse af en
hjerteafdeling her i Hørsholm.
Efter adskillige møder, kunne vi så den 18 september 2014, afholde
opstartmøde med omkring 80 interesseret personer, som var mødt op.

Den 25 januar 2015 afholdtes stiftende generalforsamling.

På disse 2 år er der sket en del. Set med mine briller er vi nået
langt. Allerede i marts 2015, afholdte vi vores første hjertecafe – siden
har vi holdt en hjertecafe hver måned både i 2015 0g 2016.

Hjerteforeningen i Hørsholm har på disse hjertecafeer, haft de aller
dygtigste hjertelæger og foredragsholder. Det fortsætter vi med
fremadrettet.

Bestyrelsesmøder afholder vi ligeledes en gang om måneden.

En af de store projekter var vores hjertesti.
23 marts 2015, havde jeg det første møde med Hørsholm kommune
og Naturstyrelsen. Det areal vi ønskede til hjertesti hørte under
Naturstyrelsen og skulle godkendes.
Efter flere møder og tlf. samtaler lykkedes det ret hurtigt, at få tilsagn.
Med den megen imødekommenhed fra Naturstyrelse og Hørsholm
kommune kunne Hjerteforeningen Hørsholm sammen med
Borgmester Morten Slotved den 21 november 2015 indvie vel
nok Danmarks smukkeste hjertesti.
Hertil bringer jeg min varmeste tak.

Hjertestien afholder vi hver nytårsdag kl. 14.00 vor nytårsmarch
og ønsker hinanden et godt og lykkebringende nytår med et glas
champagne samt et stykke kransekage.

Fremadrettet vil der komme gå sammen ture – motion er godt for
hjertet. – alene i Hørsholm indlægges om året 300 borger med
hjerte-karsygdom. Det må vi gøre noget ved.

Derfor har vi i 2016 opstartet hjertemotion 2 gange 16 uger som
fremadrettet foregår på Sofielund. Det koster penge. Mit håb er
med vort fantastiske gode samarbejde med Hørsholm kommune –
kan fortsætte denne hjertemotion med midler fra § 18 og fra
sundhed og omsorg.

Blodtryksmålinger i Matas har vi deltaget i flere gange i 2015 0g
2016. Det er en vigtig sag – for der dør 18 kvinder hver dag af
hjerte-karsygdomme. Sagt på en anden måde – hver 4 dør af
hjertesygdom. Det fortsætter i alle 3 Matasbutikker her i Hørsholm.

Danmarks hjertestarterdag i oktober er afholdt i 2015 og 2016,
med stor tilslutning. Hjertestartercafe er ligeledes afholdt – alt
sammen med vor lokale ekspert Niels Gamborg som har 20 års
erfaring.

Hjerteforeningens første landsindsamling i 2016 deltog vi i.
Hjerteforeningen Hørsholm indsamlede over 37.000 kr. som går
til forskning i hjerte-karsygdomme.

Sluttelig kan jeg oplyse her i 2017 – den 30 april er der
landsindsamling.
Hjerteforeningen Hørsholm er med igen og håber ved jeres hjælp, at kunne indsamle et pænt beløb.
Derfor tilmeld jer som indsamler allerede nu.

Punkt 3.
Bestyrelsens regnskab.
Martin Walsøe fremlagde regnskabet som blev godkendt.

Punkt 4.
Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.

Punkt 5.
Valg af bestyrelse.
1. Formand Inga Nielsen – enstemmigt genvalgt.
2. Sekretær Nadia Vesterdahl enstemmigt genvalgt.

Følgende nye medlemmer valgt ind i bestyrelsen.
Niels Gamborg.
Flemming Bligaard Pedersen.
Birthe Werum Nilsson.
Nina Clausen.

Dirigenten godkendte bestyrelsen iflg. vedtægterne.

Punkt 6.
Eventuelt.
Formanden svarede på diverse spørgsmål fra medlemmer.

Dirigenten Martin Walsøe takkede for god ro og orden og hævede
mødet.

Derefter takkede formand Inga Nielsen for genvalg – takkede
de fremmødte og ønskede på glædelig gensyn.